برگر بوقلمون

160,000تومان

برگر ها از گوشت چرخ کرده بوقلمون با سفارش روزانه شما تهیه  می شوند. ویژگی آنها ادویه مخصوص طبق ..

برگر شتر

350,000تومان

برگر ها از گوشت چرخ کرده شتر با سفارش روزانه شما تهیه  می شوند. ویژگی آنها ادویه مخصوص طبق سلیق..

برگر مخلوط گوسفند و گوساله

180,000تومان

برگر ها از گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفند و گوساله با سفارش روزانه شما تهیه  می شوند. ویژگی آنها اد..

برگر مرغ

150,000تومان

برگر ها از گوشت چرخ کرده مرغ با سفارش روزانه شما تهیه  می شوند. ویژگی آنها ادویه مخصوص طبق سلیق..

برگر گوساله

200,000تومان

برگر ها از گوشت چرخ کرده گوساله با سفارش روزانه شما تهیه  می شوند. ویژگی آنها ادویه مخصوص طبق س..

برگر گوسفندی

350,000تومان

برگر ها از گوشت چرخ کرده گوسفند با سفارش روزانه شما تهیه  می شوند. ویژگی آنها ادویه مخصوص طبق س..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)